Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Оцінка відповідності у формі приймання (інспекція)

 ТОВ «СЕРТАТОМ» проводить оцінку відповідності устаткування (тепломеханічного, електротехнічного, радіаційної техніки, трубопровідної арматури, устаткування під тиском і ін.), що виготовляється підприємствами України для АЕС України, РФ, Індії, Ірану, Туреччини.

Оцінка відповідності устаткування проводиться у формі приймання і випробувань по Планах якості, погоджених з підприємством-виготівником. Така форма оцінки відповідності називається інспекцією.

Інспекція (нагляд за виготовленням) проводиться з метою оцінки відповідності продукції по процедурах, які передбачають планування і здійснення нагляду за якістю виготовлення безпосередньо на виробництві.

Необхідність проведення такої оцінки для АЕС України визначена:

- п. 7.5.6 НП 306.1.190-2012 «Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії»;

- розділом 7.3 НП 306.1.182-2012 «Вимоги до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора)»;

- стандартом СОУ НАЕК 024:2012 «Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції, що закуповується експлуатуючою організацією. Загальні положення».

Зміст і об'єм робіт за оцінкою відповідності продукції, виконуваних ТОВ «СЕРТАТОМ», визначається вимогами наступних розділів (пунктів) стандартів ДП «НАЕК «Енергоатом»:

- п.п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4 СОУ НАЕК 024:2012 - в частині типів продукції, до якої встановлені вимоги за оцінкою відповідності;

- п.п. 6.33 (пп. 4), 7.4.4 СОУ НАЕК 024:2012 - в частині узгодження планів якості виготовлення замовленої продукції, визначення і встановлення статусу контрольних точок, в яких контроль проводитиметься за участю представників ТОВ «СЕРТАТОМ». При цьому узгодження плану якості із Замовником (АЕС) є обов'язковою умовою;

- п.п. 5.2, 5.5, 5.6, розділ 7 СОУ НАЕК 039:2013 «Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання відповідності продукції на етапі виробництва» і п.п. 6.5 (п.п. 1,2,5), 7.4.1, 7.4.3 СОУ НАЕК 024:2012 - в частині умов, порядку проведення робіт і оформлення результатів оцінки відповідності продукції.

Оцінка відповідності у формі приймання включає перевірку стану вживаних підприємством-виготівником процедур і контроль відповідності продукції (включаючи контроль за дотриманням технологічних процесів) вимогам, встановленим в нормах і правилах в області використання атомної енергії та інших НД, РКД, ПТД, ПКД, договорі на постачання, і оформлення відповідних документів.

Порядок проведення робіт за оцінкою відповідності продукції у формі приймання включає:

- розгляд комплекту РКД на продукцію, що підлягає оцінці відповідності;

- розгляд і узгодження планів якості на продукцію, що підлягає оцінці відповідності;

- проведення перевірки готовності виробництва підприємств-виготівників до початку виготовлення продукції, що підлягає оцінці відповідності;

- участь у відборі проб матеріалів і напівфабрикатів, використовуваних при виготовленні продукції, у рамках доручень Замовників;

- участь в оцінці відповідності продукції у формі контролю, затримки, що проводиться в погоджених точках, і зупинки (у критичних контрольних точках технологічного процесу);

- участь в приймальних і кваліфікаційних випробуваннях, приймально-здавальних випробуваннях;

- проведення приймальних інспекцій.

Результатом оцінки відповідності продукції у формі приймання є:

- оформлений план якості, що містить: реєстраційний номер і дату, найменування, позначення, призначення, клас безпеки, заводські номери (номера паспортів, свідчень про виготовлення) або інші ідентифікаційні ознаки продукції, підписи осіб, що беруть участь в проведенні контролю і дати його проведення в кожній контрольній точці, укладення про відповідність (не відповідності) продукції встановленій до неї обов'язковий вимозі з вказівка позначення нормативний документ, відомість про особу проводив оцінка відповідність продукція в точках затримка і огляд (П.І.Б., посада, організація), їх особистий підпис, завірений штамп або друк (у передбачених випадках).

- Посвідчення про приймальну інспекцію.

Для устаткування для АЕС України видається «Посвідчення про приймальну інспекцію», яке реєструється в «Реєстрі СЕРТАТОМ».

- Сертифікат відповідності.

За результатами приймальної інспекції також видається сертифікат відповідності, який реєструється в «Реєстрі СЕРТАТОМ».

Вартість послуг за оцінкою відповідності серійної продукції, запасних частин і комплектуючих визначається виходячи із справедливої ринкової ціни аналогічних послуг (від 1,5% до 3,5% від вартості продукції). Для технологічно складного у виготовленні устаткування вартість послуг визначається мінімально необхідними для виконання робіт типовими трудовитратами ТОВ «СЕРТАТОМ».

ТОВ «СЕРТАТОМ» має постійні представництва в наступних містах: Києві, Харкові, Івано-Франківську, Львові, Самборі, Сумах, Нікополі, Дніпропетровську, Краматорську, а також проводить оцінку відповідності продукції в інших містах.

За додатковою інформацією про оцінку відповідності у формі приймання можна звертатися до кваліфікованих співробітників ТОВ «СЕРТАТОМ»

Основні правила розгляду апеляцій, скарг і розбіжностей, що надходять до органу з інспектування від постачальників або інших сторін встановлені в ОІ МСЯ-08-15pdf.

шаблоны Joomla 3 для интернет-магазина
Бесплатные Joomla 3 шаблоны на русском.

Реєстр СЕРТАТОМ